Loader image missing
 
Een appartement is een woning in een groter gebouw, zoals een flat. Een appartement is de benaming voor een woning van één verdieping; indien de woning uit meerdere verdiepingen bestaat wordt gesproken van een maisonnette. Een eenkamerappartement wordt vaak een studio genoemd.
 Seizoensverhuur Andalusië
  • Seizoensverhuur Almería
  • Seizoensverhuur Cádiz
  • Seizoensverhuur Córdoba
  • Seizoensverhuur Granada
  • Seizoensverhuur Huelva
  • Seizoensverhuur Jaén
  • Seizoensverhuur Málaga
  • Seizoensverhuur Sevilla

 

 Seizoensverhuur Aragón
  • Seizoensverhuur Huesca
  • Seizoensverhuur Teruel
  • Seizoensverhuur Zaragoza

 

 Seizoensverhuur Asturië
  • Seizoensverhuur Asturië

 

 Seizoensverhuur Balearen
  • Seizoensverhuur Balearen

 

 Seizoensverhuur Baskenland
  • Seizoensverhuur Álava
  • Seizoensverhuur Biskaje
  • Seizoensverhuur Gipuzkoa

 

 Seizoensverhuur Canarische Eilanden
  • Seizoensverhuur Las Palmas
  • Seizoensverhuur Santa Cruz de Tenerife

 

 Seizoensverhuur Cantabrië
  • Seizoensverhuur Cantabrië

 

 Seizoensverhuur Catalonië
  • Seizoensverhuur Barcelona
  • Seizoensverhuur Gerona
  • Seizoensverhuur Lerida
  • Seizoensverhuur Tarragona

 

 Seizoensverhuur Kastilië - La Mancha
  • Seizoensverhuur Albacete
  • Seizoensverhuur Ciudad Real
  • Seizoensverhuur Cuenca
  • Seizoensverhuur Guadalajara
  • Seizoensverhuur Toledo

 

 Seizoensverhuur Kastilië en León
  • Seizoensverhuur Ávila
  • Seizoensverhuur Burgos
  • Seizoensverhuur León
  • Seizoensverhuur Palencia
  • Seizoensverhuur Salamanca
  • Seizoensverhuur Segovia
  • Seizoensverhuur Soria
  • Seizoensverhuur Valladolid
  • Seizoensverhuur Zamora

 

 Seizoensverhuur Extremadura
  • Seizoensverhuur Badajoz
  • Seizoensverhuur Cáceres

 

 Seizoensverhuur Galicië
  • Seizoensverhuur La Coruña
  • Seizoensverhuur Lugo
  • Seizoensverhuur Orense
  • Seizoensverhuur Pontevedra

 

 Seizoensverhuur La Rioja
  • Seizoensverhuur La Rioja

 

 Seizoensverhuur Madrid
  • Seizoensverhuur Madrid

 

 Seizoensverhuur Murcia
  • Seizoensverhuur Murcia

 

 Seizoensverhuur Navarra
  • Seizoensverhuur Navarra

 

 Seizoensverhuur Valencia
  • Seizoensverhuur Alicante
  • Seizoensverhuur Castellón
  • Seizoensverhuur Valencia

 

 Seizoensverhuur Ceuta
  • Seizoensverhuur Ceuta

 

 Seizoensverhuur Melilla
  • Seizoensverhuur Melilla

 

Huurders van appartementen in een woongebouw of -complex betalen via de servicekosten mee aan onderhoudswerkzaamheden die niet voor rekening van de verhuurder zijn. De posten welke onder servicekosten vallen moeten zijn benoemd in de huurovereenkomst. De huurder kan dus niet willekeurige of ongevraagde posten opnemen in de servicekosten. Voor deze servicekosten zijn enkele stelregels van belang: Kosten die wettelijk ten laste van de verhuurder zijn mogen niet als servicekosten worden opgevoerd. De verhuurder kan de volgende kosten niet op de huurders verhalen: onderhoud aan het bouwwerk, waarin inbegrepen de liftinstallatie, belpaneel, automatische deuren, verlichtingsinstallaties, blus- en drinkwaterinstallaties, bemalingspompen, reparaties aan de gemeenschappelijke voorzieningen, bestrating, schade door vernieling in de gemeenschappelijke ruimten, glasbewassing van vensters waar de bewoner zelf niet bij kan, OZB, rioolrecht, opstalverzekering, administratiekosten voor zover van toepassing op het beheer van de woonruimten, huismeester voor zover deze werk doet dat onder de verplichtingen van de verhuurder valt. Alle bepalingen die vallen onder het Bouwbesluit, Bouwverordening en de Bouwvergunning vallen onder de kosten van de verhuurder. Als bijvoorbeeld in de Bouwvergunning is omschreven dat brandblussers aanwezig moeten zijn, dan mogen de kosten hiervoor niet worden doorberekend aan de huurders. De verhuurder kan de volgende kosten op de huurders verhalen: schoonhouden en ontstoppen van afvoeren en goten waar de huurder zelf niet bij kan, vegen van schoorstenen en afvoerkanalen waar de bewonder zelf niet zonder risico's bij kan, glasbewassing van vensters waar de bewoner zelf zonder risico's bij kan, schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van geiser en boiler, hovenierswerk voor zover het groen deel uitmaakt van het gehuurde, kosten voor de huismeester, voor zover deze werk uitvoert die eigenlijk voor de kosten van de huurder zijn. Op servicekosten mag door de verhuurder geen winst worden gemaakt. Alleen de werkelijke kosten van diensten die volgens het huurcontract zijn overeengekomen, mogen in de servicekosten worden doorberekend. Hierbij mag geen sprake zijn van winst of winstoogmerk. Als administratiekosten mag de verhuurder maximaal 5% in rekening brengen. Eens per jaar, voor 1 juni, worden de voorschotbedragen van het voorgaande kalenderjaar vergeleken met de werkelijke kosten en met de huurders verrekend. De huurder is pas gehouden een verhoging van de servicekosten te accepteren, als deze zijn gespecificeerd door de verhuurder. Op verzoek van de huurder is de verhuurder bovendien gehouden alle van toepassing zijnde kosten te onderbouwen met rekeningen. Zonder specificatie of zonder onderbouwing hiervan, zijn de huurders niet gehouden aan een verhoging van de voorschotbedragen. Geschil Voor een geschil over de servicekosten kan de huurder of de huurdersvereniging bezwaar aantekenen bij de Huurcommissie. Dit kan tot een termijn van twee jaar na de wettelijke termijn waarop de juiste (en op verzoek onderbouwde) specificatie door de verhuurder is, of had moeten worden, verstrekt. De Huurcommissie kan de verhuurder dwingen om de werkelijke kosten inzichtelijk te maken. Als de verhuurder ook dan nog weigert, dan zal de Huurcommissie bepalen dat de betaalde voorschotten servicekosten geheel of gedeeltelijk moeten worden gerestitueerd aan de huurders. De uitspraak van de huurcommissie is bindend, tenzij de huurder of de verhuurder binnen 8 weken in beroep gaat bij de rechter. Deze geeft dan een definitieve beschikking. (Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)
Last Update : Sat 24 August 2019
FIZZYEXPRESS SARL © 1999-2019               

dk.fizzyexpress.com de.fizzyexpress.com gb.fizzyexpress.com es.fizzyexpress.com fr.fizzyexpress.com it.fizzyexpress.com nl.fizzyexpress.com
no.fizzyexpress.com pt.fizzyexpress.com se.fizzyexpress.com fi.fizzyexpress.com fizzyexpress.com


Hotels - Hotels Duitsland - Hotels Oostenrijk - Hotels België - Hotels Spanje - Hotels Frankrijk - Hotels Italië - Hotels Ierland - Hotels Nederland - Hotels Zwitserland - Hotels Verenigd Koninkrijk - Hotels Jersey - Hotels Guernsey - Hotels Isle of Man - Hotels Liechtenstein - Hotels Luxemburg - Hotels Monaco - Hotels Denemarken - Hotels Zweden - Hotels Noorwegen - Hotels Finland
Gastenkamers - Gastenkamers Duitsland - Gastenkamers Oostenrijk - Gastenkamers België - Gastenkamers Spanje - Gastenkamers Frankrijk - Gastenkamers Italië - Gastenkamers Ierland - Gastenkamers Nederland - Gastenkamers Zwitserland - Gastenkamers Verenigd Koninkrijk - Gastenkamers Jersey - Gastenkamers Guernsey - Gastenkamers Isle of Man - Gastenkamers Liechtenstein - Gastenkamers Luxemburg - Gastenkamers Monaco - Gastenkamers Denemarken - Gastenkamers Zweden - Gastenkamers Noorwegen - Gastenkamers Finland
Seizoensverhuur - Seizoensverhuur Duitsland - Seizoensverhuur Oostenrijk - Seizoensverhuur België - Seizoensverhuur Spanje - Seizoensverhuur Frankrijk - Seizoensverhuur Italië - Seizoensverhuur Ierland - Seizoensverhuur Nederland - Seizoensverhuur Zwitserland - Seizoensverhuur Verenigd Koninkrijk - Seizoensverhuur Jersey - Seizoensverhuur Guernsey - Seizoensverhuur Isle of Man - Seizoensverhuur Liechtenstein - Seizoensverhuur Luxemburg - Seizoensverhuur Monaco - Seizoensverhuur Denemarken - Seizoensverhuur Zweden - Seizoensverhuur Noorwegen - Seizoensverhuur Finland
Campings - Campings Duitsland - Campings Oostenrijk - Campings België - Campings Spanje - Campings Frankrijk - Campings Italië - Campings Ierland - Campings Nederland - Campings Zwitserland - Campings Verenigd Koninkrijk - Campings Jersey - Campings Guernsey - Campings Isle of Man - Campings Liechtenstein - Campings Luxemburg - Campings Monaco - Campings Denemarken - Campings Zweden - Campings Noorwegen - Campings Finland